< terug

24-2-2005


 

Heijmans niet overtuigend tijdens presentatie in Meppel

"Heijmans voldoet op alle fronten aan de wettelijke milieueisen. We bouwen een compleet nieuwe installatie, dezelfde als in Amsterdam. Daarmee kunnen we de overlast voor de gemeente en inwoners van Meppel tot een minimum beperken," aldus Peter Kelder, divisiedirecteur van Heijmans Infrastructuur in de druk bezochte vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken.
"Over geluidsoverlast hoeft niemand zich zorgen te maken. De installatie krijgt een volledige omkasting waarmee een zekere geluidsreductie wordt gerealiseerd. Verbrandingsgassen en de luchtstroom worden gefilterd, zodat vrijkomend stof tot een minimum wordt beperkt. Ook geurbronnen worden afgezogen via filters en de uiteindelijke emissie (uitstoot) is minimaal, zeker door de verhoogde schoorsteen van 60 meter."

Op verzoek van de gemeente Meppel was een delegatie van Heijmans naar Meppel gekomen. Tot nu toe heeft Heijmans zich afzijdig gehouden van de commotie ontstaan na het bekend worden van de plannen (oktober 2003) om een asfaltcentrale in Meppel te bouwen. Een eerdere poging (22 december 2004) om raadsleden persoonlijk uit te nodigen een kijkje in de Amsterdamse centrale te geven, werd destijds afgewezen. Met uitzondering van de VVD wilden de raadsleden eerst in een presentatie horen van de plannen van Heijmans in Meppel.

Voorafgaand aan de commissievergadering van 24-2-2005 deed Peter Kelder, bijgestaan door Gert Brunink, regiodirecteur Heijmans Wegenbouw, Harry Roos, vertegenwoordiger brancheorganisatie VBW Asfalt en Frank Boeren van het Ingenieursbureau Oranjewoud de eerste presentatie. De met schema's en cijfermatige opsomming voorziene uiteenzetting, om aan te geven dat er hoegenaamd geen hinder zal ontstaan, bracht Heijmans' divisiedirecteur Peter Kelder tot de uitspraak: "Onze conclusie is dan ook dat de asfaltcentrale binnen de geldende milieunormen valt en dat vergunningen verleend kunnen worden."

Na vragen door raadscommissieleden en opmerkingen door een vijftal insprekers vanuit het in grote getale aanwezige publiek, was de conclusie dat Heijmans er niet in is geslaagd de ongerustheid onder de Meppelers weg te nemen en dat vele vragen nog onbeantwoord zijn.

Kijk hier voor een overzicht van de vragen en antwoorden.

De beperkte spreektijd van circa 5 minuten per inspreker was aanleiding voor Henrico Ten Brink van de Meppeler IndustriŽle CommerciŽle Club (ICC) het verzoek te doen om tijdens de volgende vergadering van de raadscommissie terug te komen op de kwestie rond de asfaltcentrale van Heijmans en daarin tegenstanders volop aan het woord te laten komen.
De volledige raad stemde hiermee in.


< terug