< terug

24-2-2005


 

Vragen en antwoorden tijdens de Heijmans presentatie in Meppel

Overzicht van enkele vragen door raadscommissieleden:

Waarom heeft Heijmans zo'n slecht imago? Door de problemen met de centrale in Alphen aan den Rijn?
De klachten in Alphen aan den Rijn kwamen voornamelijk uit de hoek van slechts één man (..) Heijmans is nooit op overtreding van de milieuvoorschriften aangepakt.

Is er aan te geven hoeveel minder geluidsoverlast indien de centrale een omkasting krijgt?
Heijmans is niet in staat aan te geven hoeveel dB minder geluidsoverlast bij omkasting van de centrale.

Hoeveel geuroverlast zal er zijn?
Uit de schoorsteen komt waterdamp. Dit is te zien aan een witte wolk. Er kan wel een geur vrijkomen, maar Heijmans gaat uit van een aanvaardbaar niveau. Wij kunnen niet aangeven wie wel of niet last heeft van de geuruitstoot.

Wat is het aantal vrachtwagens per dag en via welke weg rijden ze?
Het aantal verkeersbewegingen is tussen 121 en 162 vrachtwagens per dag. Dit in een 24-uurs productie. De vrachtwagens maken gebruik van de zuidelijke rondweg om een aansluiting op de snelweg te krijgen.

Waarom een schoorsteen van minstens 60 meter?
Met een schoorsteen van 30 meter voldoen wij al aan de normen. De hogere schoorsteen van 60 meter is alleen als tegemoetkoming aan de bezwaren vanuit Meppel.

De centrale gebruikt tijdens de productie onder andere as als vulstof. Komt die as uit een vuilverbrander of een elektriciteitscentrale? Wordt er gecontroleerd op giftige stoffen of zware metalen?
As als vulstof kan sporen van zware metalen bevatten. Naar ons idee blijft dit beperkt vanwege de kleine hoeveelheid as die gebruikt zal worden. Daarbij zal de as getoetst worden op de samenstelling.

Komen er nu ja of nee gevaarlijke stoffen uit de schoorsteen?
Verbrandingsgassen en luchtstromen worden gefilterd. Ook de vulstofsilo's worden voorzien van stoffilters. Met deze maatregelen voldoet Heijmans aan de Nederlandse Emissie Richtlijn voor lucht (NeR).
Onze bedrijfsvoering van "Good Housekeeping" staat voor de verantwoorde en veilige productie van asfalt (..)Opmerkingen en vragen door insprekers vanaf de publieke tribune:

Henrico Ten Brink (ICC):
"Ik blijf ernstig verontrust. Deze presentatie heeft hier niets van weggenomen.
Bedrijven in Meppel zijn unaniem tegen Heijmans. Enkele overwegen niet uit te breiden, danwel Meppel te verlaten. Dit kost veel werkgelegenheid. Dat stuit mij als voorzitter van de ICC tegen de borst.
Als de problematiek rond Heijmans niet goed wordt opgelost, dan dreigt er een diepe kloof te ontstaan tussen gemeente, bedrijven en inwoners van Meppel."

Daan Padmos (Natuurbeschermingswacht Meppel):
"De uitstoot van het kankerverwekkende benzeen is niet tegen te gaan, ondanks toepassing van filters. Omdat benzeen ook zwaarder is dan lucht, zakt het naar beneden en komt zodoende in ons milieu. Ook koolwaterstoffen worden uitgestoten. Deze zijn ook niet af te vangen. Koolwaterstoffen zijn eveneens erg gevaarlijk. Door de overheersende wind vanuit het zuidwesten, ligt het zwaartepunt van de milieubelasting in hartje centrum van Meppel. Hierdoor wordt de gezondheid van burgers verpest."

Elisabeth Bakkenes:
"Volgens TNO onderzoek zijn het juist asfaltcentrales die een fijn stof uitstoten. Schone lucht is een schaars goed. Als astmapatiënt ervaar ik dagelijks de problemen. Meppel komt nu al boven de gestelde normen. Het directe gevolg is nog meer overlast.
Je kunt niet alles tegenhouden, ondanks allerlei filters. Asfaltcentrales hebben wat dat betreft een slechte reputatie. Ik doe het dringende verzoek aan de raadsleden om alles op alles te zetten om deze asfaltcentrale tegen te houden."

Frans Nekeman:
"Begrijpt u wel dat door het aantal vrachtwagens er een verdubbeling is in het weggebruik? Een behoorlijke belasting.
En wat doet Heijmans als er een storing optreedt in het productieproces. De verhitting- en menginstallatie is voortdurend gevuld met tonnen aan stoffen en bitumen. Juist 24-uurs processen zijn niet zomaar stil te leggen. Bij problemen gaat er direct een by-pass open om de uitstoot toch af te voeren. Filtering is dan uitgevallen en gevaarlijke stoffen komen direct in de lucht terecht.
Het lijkt mij verstandig een soort van datalog verplicht te stellen. Een computer die het gehele proces registreert. Dan kunnen instanties nadien meten en traceren of voldaan is aan percentages, verontreinigingen, onderhoud etc."

Theo van den Berg (Actiegroep Houd Meppel Schoon):
"Onze bezwaren richten zich met name tegen de plaats van de asfaltcentrale:
- te dicht bij woonbebouwing,
- te dicht bij de geplande nieuwe woonwijk,
- vlak bij een te ontwikkelen recreatieplas.
Daarnaast staan er kritische vragen open over:
- geluidsoverlast,
- geuroverlast,
- verspreiding van fijn stof,
- volksgezondheid,
- verkeersveiligheid van aan- en afvoerwegen,
- horizonvervuiling door de 60 meter hoge afvoerpijp.
Ons inziens voldoende redenen ons heftig te verzetten tegen de komst van de asfaltcentrale naar Meppel."

Van den Berg gaf aan nog een aantal specifieke vragen in een zwartboek te hebben verwerkt. Zijn verzoek was om de vragen te mogen overhandigen en hierop een schriftelijk antwoord te krijgen. Dit werd toegezegd door de Heijmans delegatie.

< terug