< terug

24-03-2009


 

Toegekende milieuvergunning asfaltcentrale ter inzage

De provincie Drenthe heeft Heijmans opnieuw een milieuvergunning toegekend voor de bouw van een asfaltcentrale in Meppel. Indieners van bezwaarschriften tegen het ontwerpbesluit (juli 2008) hebben een exemplaar van de milieuvergunning ontvangen, evenals een toelichting.
Het definitieve besluit blijkt gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De milieuvergunning en de bijbehorende stukken liggen van 26 maart tot en met 6 mei 2009 ter inzage op het provinciehuis in Assen en het gemeentehuis in Meppel. In deze periode kunnen de bezwaarmakers schriftelijk beroep indienen de Raad van State.

Op de servicepagina kunt u het besluit van de provincie downloaden.

< terug