< terug

24-06-2008


 

Provincie legt ontwerpbesluit voor milieuvergunning asfaltcentrale opnieuw ter inzage

Gedeputeerde staten hebben opnieuw een ontwerpbesluit genomen over de milieuvergunning voor de bouw van een asfaltcentrale in Meppel door Heijmans. Vanwege een fout in de modelberekeningen van een geluidsrapport heeft Heijmans de aanvraag aangepast en opnieuw ingediend.

De provincie Drenthe heeft nu besloten de aangepaste ontwerpvergunning opnieuw ter inzage te leggen. Dat dit gebeurt in de vakantieperiode geeft te denken. Maar volgens de provincie is het niet mogelijk om dit na de zomervakantie te doen. De bezwaarmakers op het eerdere besluit van november 2007 worden schriftelijk ge´nformeerd over de procedure, aldus de provincie.

Eerder ingediende bezwaren hoeven niet opnieuw te worden ingediend. Deze blijven geldig en worden meegenomen in het definitieve besluit over de milieuvergunning. Wel is het mogelijk om nieuwe of aanvullende bezwaren in te dienen.

< terug