< terug

25-01-2006


 

Gemeente Meppel na TNO-rapport: asfaltcentrale mag komen

Het onderzoek van TNO naar de luchtkwaliteit in Meppel, wijst uit dat de luchtvervuiling niet boven de maximale grenswaarden uitkomt. Hiermee lijkt de weg vrij te zijn voor de komst van de Heijmans asfaltcentrale naar Meppel.

Juli 2005 gaf de gemeente Meppel opdracht aan adviesbureau TNO onderzoek te doen naar de actuele en de toekomstige situatie in Meppel. In het onderzoek moest ook worden gekeken naar de plaatselijke bronnen van milieuhinder, zoals het wegverkeer, railverkeer, industrie en scheepvaart, maar ook de huishoudens.
Voor de rapportage heeft TNO geen daadwerkelijke metingen verricht. Het bureau is uitgegaan van beschikbare gegevens uit eerdere berekeningen en van de maximale waarden die gesteld zijn in al verleende milieuvergunningen.
Conclusie is, volgens het onderzoek, dat de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide in Meppel onder de huidige maximale normen blijven. Dit geldt voor nu en de toekomstverwachting tot 2020. De bestaande Meppeler betonbedrijven worden eerder gezien als leveranciers van fijnstof. In de nabije omgeving van deze bedrijven zijn de concentraties fijnstof relatief hoog, maar blijven weliswaar onder de norm.

Volgens wethouder Wim Zwaan (PvdA) is er nu geen enkele reden voor de provincie om geen milieuvergunning te verstrekken aan Heijmans. "Meppel is schoon," aldus Zwaan.

TNO wijst er op dat er weliswaar een bron van onzekerheid blijft bestaan. De cijfers blijven schattingen daar ze zijn gebaseerd op verstrekte gegevens door gemeente en provincie. Het bureau doet de gemeente Meppel dan ook  aanbeveling om aanvullende metingen te doen bij bestaande betonbedrijven en toekomstige puinbrekers van Heijmans. Controlemetingen bij de bron en in de directe omgeving moeten worden verricht.

< terug