< terug

25-4-2005


 

Maatregelen tegen luchtvervuiling zijn onvoldoende

Roetfilters en hogere dieselaccijnzen zullen de lucht in Nederland naar Europese maatstaven niet schoon genoeg maken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt dat de maatregelen van het kabinet voor een betere kwaliteit van de lucht, 'niet toereikend' zullen zijn.

Op veel plekken in Nederland zit volgens de Europese normen te veel fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. Jaarlijks sterven circa vijfduizend Nederlanders door inademing van vervuilde lucht, vooral door het verkeer en de industrie.
Vanaf 2010 gelden in Europa strenge regels voor de luchtkwaliteit. Zoals het nu is zal Nederland de normen niet halen. De lucht in Nederland moet schoner, omdat ons land anders van de EU geen toestemming krijgt voor nieuwe bouwplannen.
Staatssecretaris Van Geel (Milieu) zint op extra maatregelen zoals stimulering van roetfilters voor dieselauto's, goedkopere zwavelvrije diesel, schonere vrachtwagens, subsidie voor schonere binnenvaartmotoren en milieuvriendelijk openbaar vervoer in grote steden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Verder overweegt Van Geel een 'sloopbonus' voor oude, vervuilende auto's en beperking van de maximumsnelheid op wegen.

Het voorgestelde maatregelenpakket van Van Geel heeft volgens het Milieu- en natuurplanbureau van het RIVM maar een beperkt effect. De uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide daalt wel, maar de norm zal hiermee ook in 2020 'op alle 164 geanalyseerde snelwegknelpunten' overschreden worden.
Volgens de onderzoekers komt dat doordat het fijnstofprobleem in de steden en rond de rijkswegen simpelweg niet op te lossen is met schonere personen- en vrachtauto's alleen. Zelfs als zij helemaal geen roet meer zouden uitstoten. Andere bronnen in binnen- en buitenland en slijtage aan banden, wegdek en remmen spelen hiervoor een te belangrijke rol in deze vervuiling van de lucht.
Het RIVM betwijfelt verder of de maatregelen van het kabinet 'voldoende geloofwaardig' zullen zijn voor de Europese Commissie. "De vraag is namelijk of Nederland redelijkerwijs alles in het werk heeft gesteld om aan de normen te voldoen," stellen de onderzoekers.

< terug