< terug

25-07-2008


 

'Houd Meppel Schoon' doet dringende oproep aan gemeenteraad actie te ondernemen

De actiegroep 'Houd Meppel Schoon' doet in een brief aan gemeenteraadsleden van alle politieke partijen een dringende oproep om gebruik te maken van het recht om een vrijstelling van het college van B&W tegen te houden.

Momenteel is het zo geregeld dat burgemeester en wethouders, zonder discussie en zonder de raad te consulteren, kunnen beslissen een vrijstelling te geven een bouwhoogte toe te staan tot 2 maal de genoemde hoogte in het bestemmingsplan.
Voor het gebied Oevers D, waar Heijmans een asfaltcentrale wil bouwen, geldt voor een strook van 60 meter langs de Zomerdijk een maximale bouwhoogte van 15 meter met daarop weer een ontheffing van 20%. De maximale bouwhoogte wordt daarmee 18 meter. Met de vrijstelling kunnen B&W beslissen een hoogte van 36 meter toe te staan.

De actiegroep probeert met alle middelen te voorkomen dat de asfaltcentrale van Heijmans met puinbreker zich in Meppel vestigt. 'Houd Meppel Schoon' vraagt de raadsleden, wanneer het hun daadwerkelijk ernst is om alles in het werk te zetten om geen asfaltcentrale in Meppel binnen te halen, zij het college kan opdragen deze vrijstelling niet te gebruiken.

Hoewel de gemeenteraad al meermalen heeft uitgesproken liever een streep te zetten door de overeenkomst en grondaanbieding die in het vorige college door PvdA-burgemeester Den Oudsten is gedaan, is er tot op heden teleurstellend weinig actie ondernomen.


< terug