< terug

26-1-2006


 

Wethouder Zwaan hekelt beweringen actiegroep "Houd Meppel Schoon!"

Wethouder Wim Zwaan (PvdA) vindt dat de actiegroep "Houd Meppel Schoon!" de Meppeler bevolking onnodig bang maakt. De actiegroep is altijd van mening geweest dat bij de beoordeling van de aangevraagde milieuvergunning voor een asfaltcentrale, rekening moet worden gehouden met de toekomstige strengere regelgeving t.a.v. de maximale concentratie fijn stof in de lucht.
Vanaf 2005 geldt als maximale daggemiddelde 40 microgram fijnstof per kubieke meter over een heel jaar, met een dagnorm van maximaal 50 microgram. Vanaf 2010 zouden deze waarden gehalveerd moeten zijn. Meppel ligt tevens in een gebied waar de lucht meer fijnstof bevat dan de toegestane norm, aldus de actiegroep.

Volgens adviesbureau TNO, dat in opdracht van de gemeente Meppel onderzoek heeft gedaan naar de luchtkwaliteit in Meppel, bestaan er helemaal geen plannen om de maximaal toelaatbare uitstoot van fijnstof terug te dringen. TNO doelt hiermee op het zogenoemde fijnstof PM 10, deeltjes met een omvang van 2,5 tot 10 micrometer. Dit zijn onder andere opwaaiend wegenstof, slijtagedeeltjes uit motoren en remmen en komt vrij bij de productie van asfalt. Er zouden alleen voorstellen liggen om de hoeveelheid PM 2,5 fijnstof omlaag te brengen. Dit zijn stofdeeltjes met een omvang kleiner dan 2,5 micrometer en komen vooral uit de uitlaten van dieselmotoren (dieselroet).

Zwaan is daarmee van mening dat de actiegroep, door haar beweringen, de Meppeler bevolking op het verkeerde been heeft gezet. "Je mag best tegen de asfaltcentrale zijn, maar niet op het punt van de volksgezondheid. Zij hebben altijd beweerd dat er door de veelvuldige overschrijdingen van de concentraties fijnstof in Nederland jaarlijks duidenden doden extra vallen." Wethouder Harm Jan Lanjouw (VVD) gaat mee in de mening van Zwaan: "Het verhaal over de gifwolken dat de actiegroep rondstrooit, is nu wel gelogenstraft."

In hoeverre de beweringen door "Houd Meppel Schoon!" in twijfel moeten worden getrokken, valt nader te bezien. Uit eerdere studies van het Nederlands Aërosol Programma (een samenwerkingsverband van RIVM, TNO, ECN en IRAS van de Universiteit van Utrecht) is gebleken dat bij 1.700 tot 3.000 sterfgevallen per jaar een relatie bestaat tussen voortijdige sterfte en het inademen van fijn stof. Het fijnstof bestaat uit zwevende deeltjes die zó klein zijn dat ze niet blijven plakken aan de natuurlijke vuilvangers in de neus-, mond- en keelholte. Daardoor komen ze erg diep in de luchtwegen terecht en dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten en zelfs tot voortijdige sterfte.

< terug