< terug

26-01-2007


 

Provincie Drenthe werkt aan aanpassing voor milieuvergunning voor asfaltcentrale Heijmans

Heijmans is met de provincie Drenthe in overleg over aanpassing van de milieuvergunning voor de asfaltcentrale in Meppel. Begin december 2006 werd de eerder door de provincie verleende milieuvergunning door de Raad van State vernietigd.
Volgens voorlichtster Andrea van den Boogaard van de provincie zal nader onderzoek vooral gericht zijn op fijnstof en akoestiek. Ook zal Heijmans, indien het alsnog toestemming krijgt een asfaltcentrale te bouwen in Meppel, het afvalwater eerst zelf moeten zuiveren. Het waterschap Reest en Wieden stelt in een nieuwe beschikking zwaardere eisen aan het lozen van afvalwater. Dat blijkt uit een ontwerpbeschikking die het waterschap tot 15 maart 2007 ter inzage heeft gelegd.
Ondanks dat de Raad van State een streep zette door de eerder verleende milieuvergunning, denkt Heijmans toch aan de strengste normen te kunnen voldoen. 'De vergunningaanvraag is nog steeds van kracht. Heijmans heeft niks ingetrokken,' aldus de provinciewoordvoerder.

< terug