< terug

26-4-2006


 

Sterk Meppel stuurt officieel beroepsschrift naar Raad van State

De politieke vereniging Sterk Meppel (SteM) heeft een beroepsschrift ingediend bij de Raad van State. Het is een officieel bezwaar tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe om wegenbouwbedrijf Heijmans een milieuvergunning te verlenen voor de bouw van een asfaltcentrale op het industrieterrein Oevers D in Meppel.
Doel van het bezwaar is om de milieuvergunning geheel te vernietigen of om uitstel te krijgen voor een langer en beter onderzoek naar de juiste feiten en afwegingen.
Samensteller van het beroepsschrift Gerard van der Meulen van Sterk Meppel: "De insteek is om op basis van wettelijke voorschriften aan te tonen dat de provincie Drenthe en de gemeente Meppel geen structureel beleid voeren ten aanzien van het milieu. Wij vinden dat er juiste afwegingen moeten worden gemaakt. De provincie heeft naar ons idee veel aspecten niet meegenomen in haar besluit om Heijmans een milieuvergunning te verlenen."
Het provinciale besluit heeft ruim zes weken ter inzage gelegen. Indieners van een eerder bezwaarschrift tegen het ontwerpbesluit van de provincie Drenthe van juni 2005, hebben de mogelijkheid schriftelijk beroep in te dienen bij de Raad van State.
Een afschrift van het beroepsschrift van SteM leest u hier (pdf-bestand).

< terug