< terug

26-7-2005


 

Ruim vierduizend bezwaarschriften tegen asfaltcentrale

Een delegatie van de actiegroep "Houd Meppel Schoon!" heeft op het provinciehuis in Assen 3420 bezwaarschriften tegen de vestiging van de asfaltcentrale van Heijmans afgegeven. Deze bezwaarschriften zijn verzameld tijdens de afgelopen actieperiode. Bij de provincie zijn ruim 300 bezwaarschriften rechtstreeks binnengekomen. Ook inwoners van Giethoorn en Wanneperveen hebben bezwaren ingediend. Al met al komt het totaal boven 4000 bezwaarschriften.
Woordvoerder Theo van de Berg van de actiegroep drong er bij de provincie op aan dat ook gegevens over concentraties fijn stof uit metingen in Meppel zelf moeten worden meegenomen in de vergunningverlening. De gemeente Meppel heeft inmiddels aan TNO opdracht gegeven een plaatselijk onderzoek te doen. Volgens Van de Berg gaat de provincie uit van te lage RIVM-cijfers. Het RIVM baseert zijn berekeningen op gegevens van o.a. het meetstation in Valthermond. Dit is een station op 68 kilometer van Meppel. De situatie in Meppel zelf geeft een hogere uitstoot van het gevaarlijke fijn stof te zien, aldus Van de Berg. Meppel komt nu al boven de sinds januari 2005 geldende norm van maximaal 40 microgram fijn stof per kubieke meter. In 2010 wordt dat aangescherpt naar maximaal 20 microgram per kubieke meter. Van de Berg is van mening dat de provincie bij het verstrekken van de milieuvergunning aan Heijmans nu al moet uitgaan van de in 2010 geldende normen.

< terug