< terug

26-9-2004


 

VVD-fractie Meppel vraagt uiterste inspanning van gemeente

De VVD-fractie vindt dat de gemeente zich tot het uiterste moet inspannen om Heijmans tegen te houden.
Bezwaren:
De eventuele gevolgen voor de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen.
Ontwikkeling van kleine woonwerklocaties is niet te overzien.
Bestaande bedrijven geven aan Meppel te verlaten.
Verlies van arbeidsplaatsen.
De asfaltcentrale zal het maximaal toegestane aantal decibellen geluid produceren.

Raadslid Roelof Pieter Koning:
Doet oproep aan de Meppeler politiek zich duidelijker uit te spreken.
De politiek moet kenbaar maken dat de komst van Heijmans niet gewenst is.

Tot nu toe heeft alleen de fractie van Sterk Meppel zich uitgesproken tegen de komst van een asfaltcentrale.

< terug