< terug

28-6-2005


 

Provincie wil Heijmans milieuvergunning verlenen

Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe hebben het ontwerpbesluit vastgesteld van de milieuvergunning voor de bouw van een asfaltcentrale in Meppel door het wegenbouwbedrijf Heijmans.
Het betreft een ontwerpbesluit. Een definitieve beslissing wordt genomen nadat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen en er een hoorzitting is geweest.

Over de bouw van de asfaltcentrale op het industriegebied Oevers-D in Meppel is veel te doen geweest. Diverse inwoners van Meppel en belangengroeperingen hebben zich tegen de komst ervan verzet. Eind vorig jaar is er een kaartenactie gevoerd, hetgeen resulteerde in het aanbieden van een petitie aan de toenmalige milieugedeputeerde Johan Dijks.

In maart 2005 verscheen een rapport van het RIVM naar de mogelijke gevolgen voor het milieu van de komst van de asfaltcentrale. Uit dit onderzoek bleken deze gevolgen minimaal. Op 6 april 2005 is over het RIVM-rapport een voorlichtingsbijeenkomst gehouden.

Vanwege de onrust over de bouwplannen had Heijmans in overleg met de provincie de aanvraag voor een milieuvergunning ingetrokken. Later heeft het bedrijf een nieuwe, gewijzigde aanvraag ingediend. Daarover is nu door gedeputeerde staten een beslissing genomen; GS hebben het ontwerpbesluit vastgesteld. Dit besluit wordt ter inzage gelegd en op 12 juli a.s. is er een gedachtewisseling in Schouwburg Ogterop in Meppel waar eventuele bedenkingen kunnen worden toegelicht of ingediend. Daarna zullen GS een definitief besluit nemen over de aangevraagde milieuvergunning.

< terug