< terug

28-7-2004


 

Heijmans vraagt nieuwe milieuvergunning aan voor te bouwen asfaltcentrale

Bouwbedrijf Heijmans heeft bij de provincie Drenthe een nieuwe milieuvergunning aangevraagd voor de bouw en exploitatie van de asfaltcentrale.
Op de eerste aanvraag zijn 400 bezwaarschriften binnengekomen.
In de nieuwe aanvraag is sprake van een schoorsteenpijp van 60 meter hoogte. Oorspronkelijk was dit 30 meter.
Ook is in de nieuwe aanvraag een geluidsscherm opgenomen.
Vanwege de hernieuwde aanvraag zal een nieuwe procedure volgen.
Tegen de nieuwe aanvraag kunnen opnieuw bezwaren worden ingediend.

Omwonenden zijn bang voor negatieve milieueffecten en geluidsoverlast. De geplande asfaltcentrale is 24 uur per etmaal in bedrijf. Voor de aan- en afvoer zullen er dagelijks 100 tot 150 vrachtwagens rijden. Een asfaltcentrale veroorzaakt ook geuroverlast.

Zuivelfabriek De Kievit blijft ernstig verontrust over de mogelijke negatieve invloed op hun productieproces. Het bedrijf is onder alle omstandigheden afhankelijk van schone lucht.

< terug