< terug

28-7-2005


 

Ook GroenLinks Meppel maakt bezwaar tegen asfaltcentrale

GroenLinks in Meppel, dat tracht in 2006 een of meerdere raadszetels te bemachtigen, heeft eveneens bezwaar aangetekend tegen de ontwerp-milieuvergunning tot bouw van een asfaltcentrale in Meppel.
Tijdens de totstandkoming van het bezwaarschrift heeft GroenLinks nauw samengewerkt met de Milieufederatie Drenthe. Deze samenwerking heeft geleid tot een stevig onderbouwd bezwaarschrift. Er wordt met name gewezen op de gevolgen voor de luchtkwaliteit in Meppel. De asfaltcentrale zal leiden tot meer luchtvervuiling vanwege de uitstoot van extra fijnstof in de omgeving. Ook het punt dat er in het ontwerpbesluit door de provincie geen rekening wordt gehouden met de vanaf 2010 geldende luchtkwaliteitsnormen die de Europese Commissie aan lidstaten oplegt, is de partij een doorn in het oog.

< terug