< terug

29-6-2005


 

Nieuwe ronde voor bezwaarschriften tegen asfaltcentrale

Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe en het waterschap Reest en Wieden te Meppel hebben het ontwerpbesluit vastgesteld van de milieuvergunning voor de bouw van een asfaltcentrale in Meppel.

Van 30 juni tot 29 juli 2005 liggen de aanvragen, de ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken ter inzage bij de gemeente Meppel, provincie Drenthe en het waterschap Reest en Wieden. Gedurende deze periode zijn bezwaarschriften in te dienen bij het college van gedeputeerde staten, postbus 122, 9400 AC Assen. Dit geldt voor zowel het ontwerpbesluit op grond van de Wet milieubeheer als op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. In het bezwaarschrift moet worden aangegeven op welk ontwerpbesluit het bezwaar betrekking heeft.

Tijdens een hoorzitting op dinsdagavond 12 juli 2005 in Schouwburg Ogterop in Meppel kunnen bezwaarmakers een toelichting geven op hun argumenten.
Na de periode van ter inzage ligging zal de provincie de bezwaren beoordelen en een definitief besluit nemen over de aangevraagde milieuvergunning.
Bij een vergunningverlening aan Heijmans kunnen tegenstanders als laatste stap naar de Raad van State.

< terug