< terug

29-6-2006


 

Onderzoekers Raad van State nemen poolshoogte in Meppel

Donderdag 29 juni hebben twee leden van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB), in opdracht van de Raad van State, een bezoek gebracht aan Meppel. De onderzoekers wilden zich ter plaatse op de hoogte stellen van de situatie rond de mogelijke komst van de asfaltcentrale van Heijmans in Meppel.
Namens de werkgroep 'Houd Meppel Schoon' waren aanwezig Theo van den Berg, Arie Alblas, Gerard van der Meulen en Herman Jansen.
Met 'Houd Meppel Schoon' is gesproken over de bezwaren van de werkgroep tegen een mogelijke vestiging van een asfaltcentrale Heijmans in Meppel. In totaal zijn er zes beroepschriften ingediend die door de adviseurs van de Raad van State van advies voorzien moeten worden. Beroepschriften zijn ingediend door Milieufederatie Drenthe, Sterk Meppel, Houd Meppel Schoon, de firma Alblas, Scheepsservicebedrijf Klein & Van Dijk en zuivelfabriek Kievit.

De adviseurs van de Raad van State hebben gesproken over twee locaties waar nieuwe bedrijven zich willen vestigen op industrieterrein Oevers D (waar Heijmans een asfaltcentrale wil vestigen en waar Emmink een groenvoederdrogerij wil vestigen). In beide beroepszaken (Heijmans en Emmink) is er een verband vanwege mogelijke toename van het gehalte aan fijnstof in Meppel.

Ten behoeve van het overleg is er door 'Houd Meppel Schoon' een overzicht samengesteld met luchtfoto's van het gebied, bepalingen uit het bestemmingsplan en de besluitvorming, berekeningen over de toename van het vrachtverkeer met de gevolgen daarvan, overzichtskaarten van de bouwplannen van Heijmans, correspondentie met de gemeente en de provincie, tezamen met gegevens over geluidsoverlast, geurhinder en fijnstof.

Gerard van der Meulen overhandigde namens Sterk Meppel een documentatiemap waarin de onzorgvuldigheid van besluitvorming, controle en handhaving nader werd toegelicht. Sterk Meppel vindt de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur voor de gezondheid van de inwoners zwaarder wegen dan de vestiging van een asfaltcentrale op Oevers D met werkgelegenheid voor hooguit vijf mensen. In eerder stadium heeft de gemeenteraad in meerderheid  uitgesproken dat ze graag van Heijmans af wil als dat zou kunnen. Bovendien heeft de burgemeester van de nieuwe coalitie de opdracht gekregen met Heijmans te gaan praten om te onderzoeken of via overleg Heijmans zich elders kan vestigen. Resultaten zijn nog net bekend.

Fijnstof, geluid en geur telt zwaar bij de Raad van State, aldus de onderzoekers. Omdat het om een procedure 'aanvraag milieuvergunning' gaat zijn de milieuargumenten doorslaggevend. Vooral op die aspecten zal de aanvraag van Heijmans beoordeeld worden. Bestemmingsplanaspecten, hoe belangrijk ook, doen in deze procedure minder ter zake. Deze aspecten overigens zijn wel aan de orde geweest om een goed totaalbeeld te krijgen. 

Na inventarisatie stelt het STAB een advies op ten behoeve van de Raad van State. Bezwaarmakers ontvangen een afschrift waarop ze kunnen reageren voordat de eigenlijke zaak voorkomt. De verwachting is dat voor november 2006 de Raad van State betrokken partijen oproept voor een rechtszitting, waarna circa zes weken later de uitspraak volgt.

< terug