< terug

29-07-2008


 

Intekeningen register Houd Meppel Schoon overhandigd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe

Houd Meppel Schoon heeft 390 steunbetuigingen, ontvangen van inwoners van Meppel en omgeving op een internetregister van de actiegroep, gebundeld en verwerkt in een bezwaarschrift en afgegeven op het provinciehuis in Assen. Gedeputeerde Rein Munniksma, vervanger van de vakantie vierende Tanja Klip-Martin, nam de doos met steunbetuigingen in ontvangst.

De steunbetuigingen zijn binnengekomen op het internetregister welke onlangs in alle haast is ingericht na het bekend worden van het opnieuw ter inzage leggen van een milieuvergunning voor de asfaltcentrale van Heijmans.

Houd Meppel Schoon is gelukkig met het aantal van 390 steunbetuigingen. Woordvoerder Herman Jansen: "Juist in deze vakantiemaand, zonder grootschalige acties zoals de vorige keer toen met raamposters en deur aan deur informatie Ún voorbeeldbezwaarschriften actie kon worden gevoerd. Het laat zien dat na vijf jaar strijd de mening in Meppel nog steeds is, dat een dergelijke grote centrale aan de rand van een stad niet thuis hoort."

Naar verwachting zullen alle bezwaren eind augustus zijn beoordeeld. Wellicht zullen er dan nog aanpassingen in de vergunning worden gemaakt. Vervolgens komt de vergunning weer ter inzage te liggen en kunnen bezwaarmakers beroep aantekenen bij de Raad van State.
'Houd Meppel Schoon' verwacht dat de provincie alle bezwaarschriften naast zich neerlegt. "Het zal wel weer uitkomen op een procedure bij de Raad van State," aldus Herman Jansen van Houd Meppel Schoon.

< terug