< terug

30-03-2005


 

ICC Meppel tijdens bijeenkomst: "Zwarte wolken hangen boven Meppel"

Tijdens de bijeenkomst van de IndustriŽle CommerciŽle Club (ICC), woensdag 30 maart in schouwburg Ogterop in Meppel, werden de bezwaren toegelicht tegen de asfaltcentrale van Heijmans. Professor Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam, veegde de vloer aan met het onlangs verschenen rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Meppeler raadsleden waren uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen.

Punten van kritiek van het ICC op de komst van Heijmans:
- Bedreiging voor de volksgezondheid
- Bedreiging voor het productieproces van bestaande industrie
- Bedreiging voor de mogelijke uitbreiding huidige industrie, dus
- werkgelegenheid
- Negatieve invloed op imago van industrieterrein Oevers D
- Bedreiging lawaaioverlast
- Imagoschade voor de gemeente Meppel

Daarbij zijn er twijfels:
- Pijp van 60 meter hoog vervuilt de horizon
- Pijp van 60 meter zou niet nodig zijn indien er geen schadelijke
- emissies (uitstoot) plaatsvinden
- Pijp van 60 meter is niet toegestaan in laagvlieg gebied.
- Maximale bouwhoogte is 40 meter.

Volgens het RIVM zijn er geen buitensporige gezondheidsrisico's. De uitstoot door de asfaltcentrale leidt nauwelijks tot verhoging van de "normale" concentratie fijn stof. De blootstelling aan fijn stof voor omwonenden ligt ruim onder gezondheidskundige normen. Er er wordt geen onacceptabele geurhinder verwacht.

Professor Reijnders:
Het rapport rammelt van alle kanten. Voor deze rapportage is alleen gekeken naar de centrale. Er is geen rekening gehouden met het af- en aanrijdend vrachtverkeer. Het gaat om 160 tot 220 vrachtwagens per 24 uur, dat betekent 320 tot 440 verkeersbewegingen per dag. Dieselmotoren van dit zware vrachtverkeer zijn ook een belangrijke bron van fijn stof en PAK.
Daarbij, het RIVM spreekt zichzelf tegen. De aangegeven fijn stof waarde is in tegenspraak met een eerder RIVM-rapport uit 2002. Daarin is wel degelijk sprake van normoverschrijding in Drenthe. De maximaal toegestane waarde aan fijn stof is per januari 2005 gesteld op 40 microgram per kubieke meter. Meppel komt nu al ruim boven deze grens. In 2010 worden de normen ook nog eens aangescherpt van 40 naar maximaal 20 microgram m≥.
Een belangrijk punt is ook dat het RIVM metingen had moeten verrichten in en rond het Meppeler industriegebied. Dat is niet gebeurd. De dichtstbijzijnde meetwaarden komen uit Valthermond, 68 kilometer van Meppel. Daarbij zijn ook nog eens delen van waarden aangeleverd door Bureau Tauw dat in opdracht van Heijmans werkte.
Heijmans wil een asfaltcentrale in Meppel volgens de modernste technieken. Dit type centrale werkt met speciale doekfilters. Hoe geavanceerd dan ook, de uitstoot van fijn stof is 20 microgram per kubieke meter en niet de 5 microgram die in de vergunning staat en waarmee het RIVM gerekend heeft. De daadwerkelijke uitstoot is dus vier keer hoger, terwijl de uitstoot door het intensieve vrachtverkeer niet eens is meegenomen in de berekeningen!
Jaarlijks sterven veel mensen door inademing van fijn stof. Het RIVM lijkt pas van schade voor de volksgezondheid te spreken wanneer normen overschreden worden. Men hanteert voor Nederland dus een "tolereerbare schade" van 3.000 tot 12.000 doden per jaar.

Voorzitter Henrico Ten Brink van het ICC noemde de directie van Heijmans 'opportunistisch en hypocriet'. Rechtstreekse vragen en verzoeken om opheldering, ruim een maand geleden gedaan, zijn nog niet beantwoord. Geen enkele reactie van de kant van Heijmans.

Ten Brink:
Ik vraag mij af of we met z'n allen een beetje gek geworden zijn in Meppel. Op verkeerde grond zijn er destijds beslissingen genomen om zware industrie in Meppel toe te staan. Nog wel op een industrieterrein die straks op slechts enkele honderden meters afstand van woonwijken ligt.
Ook de ICC is nalatig geweest. Tien jaar geleden, toen de raad van Meppel het bestemmingsplan aannam, hadden wij de vinger al moeten opsteken. Nu hangen er zwarte wolken boven Meppel. De provincie dreigt uit te gaan van de gegevens van het RIVM. Maar de gegevens van het RIVM zijn zeer discutabel. Op grond van deze rapportage moet de provincie Drenthe een vergunning weigeren. Als er tůch een vergunning wordt verleend, moet de raad van Meppel verantwoordelijkheden nemen.
Als ICC zullen wij op argumenten de strijd aangaan. Niemand mag zich verschuilen achter het rapport van het RIVM. Dit geldt voor de provincie, maar zeker voor de gemeenteraad van Meppel. De gemeenteraad zou direct in beroep moeten gaan tegen de beslissing van de provincie. Die asfaltcentrale mag er niet komen!


< terug