De ontwikkelingen en gebeurtenissen op een rijtje


> Laatste bericht

Oktober 2003

Gemeente Meppel sluit voorlopige koopovereenkomst met Heijmans voor aankoop deel van industrieterrein Oevers D.

>> lees verder


November 2003

Gemeente Meppel wil afzien van grondoverdracht aan Heijmans.

>> lees verder


24-2-2004

Heijmans ontvangt van provincie Drenthe milieuvergunning voor vestigen van een asfaltcentrale op industrieterrein Oevers D in Meppel.

>> lees verder


9-4-2004

Gemeenteraad van Meppel maakt zich zorgen over de komst van asfaltfabriek Heijmans naar Meppel.

>> lees verder


23-4-2004

Burgemeester Meppel verwijt Sterk Meppel stemmingmakerij.

>> lees verder


28-4-2004

CDA Tweede Kamerlid Mastwijk: Meppel moet niet zeuren.

>> lees verder


15-6-2004

Heijmans trekt aanvraag voor milieuvergunning in.

>> lees verder


28-7-2004

Heijmans vraagt nieuwe milieuvergunning aan voor de te bouwen asfaltcentrale.

>> lees verder


7-9-2004

IndustriŽle CommerciŽle Club (ICC) komt in verzet tegen de komst van Heijmans.

>> lees verder


16-9-2004

Bezwaren kunnen komst asfaltfabriek naar Meppel lange tijd vertragen.

>> lees verder


26-9-2004

VVD-fractie Meppel vraagt uiterste inspanning van gemeente om Heijmans tegen te houden.

>> lees verder


12-10-2004

ICC vraagt gemeente zich uit te spreken tegen komst van asfaltcentrale.

>> lees verder


15-10-2004

Meppel laat onderzoek uitvoeren naar effecten voor de volksgezondheid.

>> lees verder


28-10-2004

Sterk Meppel start actie "Houd Meppel schoon".

>> lees verder


5-11-2004

Onrust in Meppel groeit sterk.

>> lees verder


9-11-2004

Inmiddels acht officiŽle bezwaarschriften tegen asfaltcentrale ingediend.

>> lees verder


10-11-2004

Natuurbeschermingswacht Meppel: "In uitstoot van asfaltcentrale zit kankerverwekkend benzeen".

>> lees verder


14-11-2004

Sterk Meppel roept november uit tot actiemaand.

>> lees verder


15-11-2004

Provincie Drenthe: bezwaarreacties hebben geen officieel wettelijk karakter.

>> lees verder


23-11-2004

Drentse gedeputeerde Dijks zwakt kritiek op asfaltcentrale af.

>> lees verder


26-11-2004

SteM protesteert in het Provinciehuis Drenthe.

>> lees verder


26-11-2004

Provincie Drenthe wil uitkomsten RIVM-rapport niet meteen openbaar maken.

>> lees verder


2-12-2004

Provincie Drenthe stuurt inzenders van protestkaarten een reactie.

>> lees verder


16-12-2004

Uitnodiging Heijmans aan Meppeler raadsleden.

>> lees verder


20-12-2004

EO radioprogramma "De ochtenden" besteedt aandacht aan de problematiek  rond asfaltcentrales en de nieuw te vestigen centrale in Meppel.

>> lees verder


20-12-2004

Hoogleraar milieukunde Reijnders: meer sterfgevallen door asfaltcentrale.

>> lees verder


3-1-2005

Burgemeester Den Oudsten: gemeente moet beter naar de burger luisteren.

>> lees verder


3-1-2005

Sterk Meppel: de strijd rond de asfaltcentrale ligt nog open.

>> lees verder


24-2-2005

Heijmans niet overtuigend tijdens presentatie in Meppel.

>> lees verder


19-3-2005

Sterk Meppel vraagt in brief aan Gedeputeerde Staten van Drenthe aandacht voor nieuwe Europese regelgeving.

>> lees verder


22-3-2005

Uitslag RIVM-onderzoek: Asfaltcentrale geen gevaar voor volksgezondheid.

>> lees verder


23-3-2005

ICC Meppel gaat rapport RIVM aanvechten.

>> lees verder


26-3-2005

Discussie over asfaltcentrale in programma Radio Drenthe.

>> lees verder


30-3-2005

ICC Meppel tijdens bijeenkomst: "Zwarte wolken hangen boven Meppel."

>> lees verder


4-4-2005

RIVM maakt correctie op milieurapport t.a.v. waarde aan fijn stof.

>> lees verder


6-4-2005

Matte vertoning tijdens voorlichtingsavond door provincie.

>> lees verder


25-4-2005

Maatregelen tegen luchtvervuiling zijn onvoldoende.

>> lees verder


2-5-2005

SteM dringt aan op aanvullend onderzoek naar fijn stof in Meppel.

>> lees verder


9-6-2005

Uitspraak in bouwfraudezaak geldt ook Heijmans: vrijspraak, boetes en een enkele werkstraf. Aanklacht lidmaatschap van een criminele organisatie en corruptie blijft overeind.

>> lees verder


28-6-2005

Provincie wil Heijmans milieuvergunning verlenen.

>> lees verder


29-6-2005

Nieuwe ronde voor bezwaarschriften tegen asfaltcentrale.

>> lees verder


4-7-2005

Gemeente Meppel wil luchtkwaliteit laten meten.

>> lees verder


5-7-2005

Werkgroep "Houd Meppel Schoon" wil voorbeeldbezwaarschriften op grote schaal verspreiden onder Meppeler bevolking.

>> lees verder


12-7-2005

Hoorzitting in Schouwburg Ogterop: provincie niet op ťťn lijn met verontruste bewoners van Meppel.

>> lees verder


12-7-2005

Politiek Meppel houdt zich grotendeels afzijdig.

>> lees verder


14-7-2005

Komst asfaltcentrale kan gevolgen hebben voor toekomstige woonwijk Nieuwveense Landen.

>> lees verder


14-7-2005

Gemeente Meppel laat TNO onderzoek doen naar luchtkwaliteit.

>> lees verder


14-7-2005

Voormalig PvdA'er Schurink ziet asfaltcentrale graag komen.

>> lees verder


20-7-2005

Provincie zegt afspraak met actiegroep "Houd Meppel Schoon!" af.

>> lees verder


21-7-2005

Bedenkingen Gemeente Meppel op ontwerpmilieuvergunning asfaltcentrale Heijmans.

>> lees verder


21-7-2005

Gemeente Meppel wil TNO onderzoek bij beoordeling milieuvergunning betrekken.

>> lees verder


26-7-2005

Ruim vierduizend bezwaarschriften tegen asfaltcentrale.

>> lees verder


28-7-2005

Ook GroenLinks Meppel maakt bezwaar tegen asfaltcentrale.

>> lees verder


2-9-2005

Gemeente Staphorst maakt zich zorgen over mogelijke komst van een asfaltcentrale in Meppel.

>> lees verder


3-11-2005

Provincie Drenthe publiceert verslag van de openbare gedachtewisseling van 12 juli 2005.

>> lees verder


11-11-2005

Voorlopige resultaten uit TNO-onderzoek: Meppel blijft onder de landelijke norm voor fijnstof.

>> lees verder


16-12-2005

Toch nader onderzoek door provincie naar fijnstofnorm in Meppel.

>> lees verder


25-1-2006

Gemeente Meppel na TNO-rapport: asfaltcentrale mag komen.

>> lees verder


26-1-2006

Wethouder Zwaan hekelt beweringen actiegroep "Houd Meppel Schoon!"

>> lees verder


27-1-2006

Tegenstanders asfaltcentrale gaan door met verzet.

>> lees verder


20-2-2006

Hoogleraar Lucas Reijnders levert scherpe kritiek op TNO-onderzoek.

>> lees verder


7-3-2006

Provincie verstrekt Heijmans milieuvergunning voor bouw asfaltcentrale.

>> lees verder


16-3-2006

RIVM stelt meetgegevens bij: overschrijding fijnstofgehalte regio Meppel pakt hoger uit dan is toegestaan.

>> lees verder


22-3-2006

'Houd Meppel Schoon!' maakt de stap naar de Raad van State.

>> lees verder


23-3-2006

Gemeente wil TNO luchtkwaliteit in Meppel nu echt laten meten.

>> lees verder


26-4-2006

Sterk Meppel stuurt officieel beroepsschrift naar Raad van State.

>> lees verder


28-4-2006

Meer bezwaarmakers naar Raad van State.

>> lees verder


11-5-2006

Daadwerkelijke metingen naar luchtkwaliteit in Meppel.

>> lees verder


12-5-2006

PvdA Meppel heeft vermoedens dat KWS asfaltcentrale nabij Meppel milieuonvriendelijker is dan centrale van Heijmans.

>> lees verder


12-5-2006

Onderzoek naar mogelijke verplaatsing Meppeler asfaltcentrale.

>> lees verder


23-5-2006

Raad van State start onderzoek naar komst Heijmans.

>> lees verder


29-6-2006

Onderzoekers Raad van State nemen poolshoogte in Meppel.

>> lees verder


12-7-2006

Nog geen overdracht van grond aan Heijmans, wel al aanvraag voor bouwvergunning.

>> lees verder


23-10-2006

Redelijk optimisme bij tegenstanders asfaltcentrale.

>> lees verder


1-12-2006

Raad van State komt later dan gepland met een uitspraak.

>> lees verder


6-12-2006

Raad van State vernietigt milieuvergunning Heijmans.

>> lees verder


6-12-2006

'Houd Meppel Schoon!' zeer gelukkig met uitspaak Raad van State.

>> lees verder


6-12-2006

Asfaltcentrale in Meppel definitief van de baan?

>> lees verder


16-01-2007

Sterk Meppel wenst spoedige aanpassing bestemmingsplan Oevers D om asfaltcentrale Heijmans definitief te weren.

>> lees verder


26-01-2007

Provincie Drenthe werkt aan aanpassing voor milieuvergunning voor asfaltcentrale Heijmans.

>> lees verder


19-04-2007

Positieve reacties op voorstel van Sterk Meppel om eisen voor vestiging van milieubelastende industrie op Oevers D aan te scherpen.

>> lees verder


05-07-2007

Gegoochel rond fijnstof wekt verwondering.

>> lees verder


07-11-2007

Conclusie na TNO metingen: gemiddelde luchtkwaliteit Meppel geen probleem. Wel overschrijding fijnstof op Oevers D.

>> lees verder


12-11-2007

Gemeente Meppel wil nu criteria vastleggen in vestigingslijst.

>> lees verder


20-11-2007

Provincie Drenthe wil Heijmans opnieuw een milieuvergunning geven voor de bouw van een asfaltcentrale in Meppel.

>> lees verder


22-11-2007

Opnieuw bezwaarschriften in te dienen tegen asfaltcentrale.

>> lees verder


09-12-2007

Actiegroep 'Houd Meppel Schoon!' trekt opnieuw ten strijde.

>> lees verder


04-01-2008

Elf bezwaarschriften ingediend tegen nieuwe milieuvergunning.

>> lees verder


24-06-2008

Provincie legt ontwerpbesluit voor milieuvergunning asfaltcentrale opnieuw ter inzage.

>> lees verder


01-07-2008

Actiegroep 'Houd Meppel Schoon' gaat stug door.

>> lees verder


01-07-2008

Weer bezwaarschriften in te dienen tegen asfaltcentrale.

>> lees verder


06-07-2008

'Houd Meppel Schoon' start nieuwe protestactie.

>> lees verder


25-07-2008

'Houd Meppel Schoon' doet dringende oproep aan gemeenteraad actie te ondernemen.

>> lees verder


29-07-2008

Intekeningen register Houd Meppel Schoon overhandigd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.

>> lees verder


18-03-2009

Provincie Drenthe geeft Heijmans milieuvergunning voor asfaltcentrale.

>> lees verder


24-03-2009

Toegekende milieuvergunning asfaltcentrale ter inzage.

>> lees verder


25-03-2009

Houd Meppel Schoon: we gaan opnieuw naar de Raad van State.

>> lees verder


07-04-2009

Houd Meppel Schoon vraagt financiŽle steun voor nieuw bezwaarschrift.

>> lees verder


21-04-2009

Veel steun voor actie Houd Meppel Schoon.

>> lees verder


05-05-2009

Bezwaarschrift Houd Meppel Schoon ingediend bij Raad van State.

>> lees verder


17-06-2009

Behandeling bezwaarschrift bij Raad van State vergt tijd.

>> lees verder


26-08-2009

Heijmans ziet af van asfaltcentrale in Meppel.

>> lees verder


28-08-2009

Massaal protest heeft gewonnen.

>> lees verder


Omhoog